top of page

ESG auditi paketid

Kõik paketid sisaldavad :

 

 • Teie praeguste jätkusuutlikkuse tavade hindamine ja olukorra kaardistamine ning puuduste tuvastamine

 • Jätkusuutliku ESG strateegia koostamine ja arendamine

 • ESG strateegia rakendusplaani koostamine, et tagada jätkusuutlikkus teie ettevõttes

 • Intervjuud võtmeisikutega

 • Kasutusvalmis aruanne koos täiendava sertifitseerimise võimalusega (B-corp)

 • ESG vastavust kinnitav templiga sertifikaat

EFRAG – noteerimata VKE (VSME ESRS)

Mikroettevõte:

 • varad kokku kuni 175 000 eurot;

 • kohustused, mis ei ületa omakapitali;

 • üks osanik, kes on ühtlasi juhatuse liige

 • aruandeaasta müügitulu on kuni 50 000 eurot;

 • kuni 10 töötajat

 

Start-up ettevõtte

EFRAGi noteeritud VKEd (LSME /ESRS)

Väikeettevõte:

 1. Eestis registreeritud äriühing, mis ei ole mikroettevõtja

 2. ja millest ainult üks näitaja võib aruandeaasta bilansipäeval ületada järgmistel tingimustel:

 • varad kokku 4 000 000 eurot;

 • müügitulu 8 000 000 eurot ;

 • keskmine töötajate arv aruandeaasta jooksul on 50 inimest;

Miks on vaja ettevõtet auditeerida?

 • Ettevõte on juurutamas esmast ESG strateegiat

 • Et vastata huvigruppide (investorid, äripartnerid, kliendid, töötajad) ootustele

 • Teie ettevõte soovib vabatahtlikult avalikustada asjakohast teavet oma äritegevuse mõju kohta inimestele ja keskkonnale, samuti selle kohta, kuidas keskkonna- ja sotsiaalsed küsimused võivad mõjutada nende finantsseisundit, tulemuslikkust ja rahavoogusid.

 • Soovite esitada ESG auditi jätkusuutliku finantseerimise taotlemisel/suhtlemisel investoritega

 • Kohustus või soov esitada majandusaasta aruandes jätkusuutlikkuse alast infot (finantsmõju, mõju huvigruppidele)

Võimalused

EFRAG – noteerimata VKE (VSME ESRS)

 • NSRS baashindamine

 • NSRS 1. tase

EFRAG – noteeritud VKEd (LSME ESRS)

Eritellimusel analüüs koos:

1. võimalus: NSRSi 1. taseme hindamine

2. valik: B-Labiga ühilduv hindamine

Küsi hinnapakkumist!

Kas vajate kohandatud ESG-auditit, mis on kooskõlas teie äri eesmärkide ja -standarditega? Esialgse hinnapakkumise saamiseks palun pöörduge meie poole!

Täname!

bottom of page