top of page
Gidea Advisory vastavusteenuste leht

Meie teenused

Vastavusteenused

 • AML/KYC õigusteenused: rahapesuvastaste eeskirjade (AML) ja Know Your Customer (KYC) kohandatud regulatsioonide koostamine

 • Riskide hindamine: põhjalike riskianalüüside läbiviimine võimalike vastavusriskide tuvastamiseks ja maandamiseks

 • Sisekontroll: Ettevõtte vajadustele kohandatud sisekontrolli  eeskirjade koostamine ja juurutamine

 • Vastavuse auditid: regulaarsete auditite läbiviimine, eesmärgiga tagada ettevõtte tööprotsesside tõhus toimimine

 • Töötajate koolitus: koolitusprogrammide pakkumine tagamaks, et ettevõttes järgitakse rahapesuvastaseid regulatsioone ja töötajad on teadlikud äriühingu kehtestatud vastavuspoliitikast ja siseprotseduuridest.

Compliance services

Tegevusload ja litsentseerimine

 • Kliendi õigus ja tugitegevuse korraldamine ja juhtimine küptovaraturu määruse  (KrÜTS(MiCA) regulatsiooniga kohandamiseks ja suhtlemisel Finantsinspektsiooni  ja Rahapesu Andmebürooga.

 • Tegevuslubade, registreeringute jms taotlemine, vajaliku dokumentatsiooni koostamine

 • Kohandatud AML/KYC reeglite ja menetlusdokumentide koostamine, sealhulgas kõik sellega seotud protsessid ja funktsioonid

 • Ettevõtte riskihindamise poliitikate koostamine/ajakohastamine (lähtuvalt ettevõtte tegelikust ärimudelist)

 • Õigusnõu MiCA-ga seotud küsimustes

 • Aruandlus: regulatiivsete aruannete koostamine ja suhtlemine asjaomaste ametiasutustega

 • Välis- ja siseaudiitorite määramise korraldamine

Sisseostetud sisekontrolli funktsioon

 

 • Outsoursitud sisekontrolli funktsioon

 • Võimalike huvide konflikti avastamine  (hanke ja allhanke korral)

 • Sisepettuste avastamine (sisejuurdlusteenus)

 • Ettevõtte ja selle töötajatega seotud kvantitatiivsete ja mitte-kvantitatiivsete riskide  maandamine

Taustakontrollid

 

 

Analüütilised kokkuvõtted ja infokogumid:

 • Kogu info seotud isikute kohta

 • Info ettevõtete  ja selle UBO-de kohta 

 • Päringupõhiselt - tegeliku kasusaaja isikuga seotud põhjalik analüüs: võimalikud riskid, negatiivne taust, sanktsioonid, võimalikud suhted sanktsioonide alla sattunud ettevõtetega jne.

 • Töötaja kandidaadi maine ja kogemuste kontrollimine, sobivuse hindamine

Lisateenused
 • Tokeniseeritud ärimudeli juriidiline analüüs

 • Valge raamatu analüüs

 • Kohtus esindamine

 • RahaPTS nõuetele vastava juhatuse liikme värbamisteenused

 • RahaPTS nõuetele vastava Rahapesu Andmebüroo kontaktisiku värbamisteenused, koolitus ja juhendamine

bottom of page