top of page
Gidea Advisory ESG vastavusteenuste leht

ESG vastavusteenused

Jätkusuutlikkuse teenused

teenus 1

Jätkusuutlikkuse strateegia väljatöötamine ja rakendamine

 

 • Teie firma hetkeseisu kaardistamine

 • Puuduste ja võimaluste analüüs

 • Ettevõtte jätkusuutlikkuse eeskirjade ja dokumentide koostamine

 • Juhised edasisteks sammudeks

 

Kestlikkuse raporteerimise ja aruandluse teenused

 

 • Aitame teie ettevõttel järgida kehtivaid õigusnorme ja suuniseid, mis on seotud keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisalase teabega ning ESG maastikul orienteeruda

 • Abi nõutava ESG info aruandlusega

Nõuetele vastavus ja audit

 • Teie ettevõtte jätkusuutlikkuse olukorra hindamine ja auditeerimine, et tagada firmasiseste protseduuride vastavus normidele

 • Jätkusuutlikkuse aruande koostamine ja avalikustamine (presenteerimine)

ESG-teenused krüptovaraturu teenuste osutajatele

ESG regulatsioonide mõju hindamine

 • Hindame praeguse ja tulevase ESG seadusandluse mõju teie ettevõtte tegevusele

 • Ettevõtte riskide ja võimaluste analüüs

 • Jätkusuutlikkuse strateegia väljatöötamine

ESG ja MiCA (KrÜTS)

 

 • MiCAs sätestatud ESG nõuete täitmise analüüs

 • Jätkusuutlikkuse strateegia kajastamine valges raamatus (white paper)

 • Jätkusuutlikkuse nõuded krüptovarateenuse osutajatele

teenus 3
teenus 4

ESG-ekspert ja aruandlus

Teie ettevõtte ESG eksperdi teenuse tellimine/allhange

 • Rollide ja kohustuste kohandamine ettevõtte jätkusuutlikkuse eesmärkide saavutamiseks

 • Töömahu kaardistamine

 • Tagame teile tõhusa suhtluse huvigruppidega (investorid, äripartnerid, kliendid, töötajad), et täiustada jätkusuutlikkuse tulemust

 • Läbipaistvate ESG- aruannete ja kommunikatsioonistrateegiate loomine ning pidev suhtlus huvirühmadega, et luua usaldus ja näidata meie pühendumust teie ettevõtte jätkusuutlikkusele

bottom of page